Tobaksvaredirektivet

Hvad er det – kort fortalt?

Tobaksvaredirektivet – Direktiv 2014/40/EU – er EU’s nye direktiv for ”indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaters love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter”. Direktivet er nyt, men det bygger på et tidligere direktiv fra 2001. Hensigten er den samme – at EU’s medlemslande finder ét harmoniseret spor for reguleringen af tobaksprodukter. Det er en hensigt, som Tobaksproducenterne hilser velkommen. For industrien, forhandlere og forbrugere gælder nemlig, at ens og klare regler skaber den bedste forudsætning for et velreguleret marked.

Direktivet er i færd med at blive oversat til dansk lovgivning. EU’s lovtekst er klar, men den skal stemmes igennem Folketinget, før den har retsvirkning i Danmark.  Reglerne træder i kraft d. 20. maj. 2016. Der vil herefter være en overgangsperiode for gamle produkter, ligesom nogle af bestemmelserne først gælder fra 2019 og 2020

Hvad betyder direktivet for jeres medlemmers produkter og produktion?

Den 20. maj 2016 træder direktivet i kraft. I perioden herefter – og helt frem til d. 20. maj 2020 – vil vores medlemmers produkter gennemgå en række væsentlige ændringer. Det sker i henhold til direktivteksten, som bl.a. medfører følgende:

2016
Sundhedsadvarslerne bliver større, og billedadvarsler indføres nu også på forsiden af en pakke cigaretter. Advarslerne går fra at dække hhv. 30 og 40 % af for- og bagsiden til at dække 65 % af begge sider. I 2016 vil der være en overgangsperiode for forhandlerne, og fra d. 20. maj 2017 vil alle pakker bære de nye advarsler.

Der stilles nye krav til ingrediensrapportering. De eksisterende regler betyder, at industrien årligt indrapporterer produkternes ingredienser til myndighederne. Fra 2016 vil rapporterne også indeholde oplysninger om de enkelte ingrediensers egenskaber og virkninger for forbrugerens sundhed.

Kendetegnende aromaer forbydes – mentol er dog undtaget frem til 2020. Det betyder, at cigaretter ikke må have en fremtrædende smag af eksempelvis lakrids eller chokolade.

2019
Den eksisterende banderoleordning beholdes frem til midten af 2019, hvor en ny og gennemprøvet digital løsning vil være klar.

2020
Mentolcigaretter vil være tilladt frem til midten af 2020, men udgår herefter.

Hvad synes Tobaksproducenterne om direktivet?

Vi tilslutter os direktivets hensigt – at sikre effektiv regulering af tobaksindustrien på tværs af EU’s medlemslande – ligesom vi til enhver tid vil leve op til den gældende lovgivning.

Direktivteksten – som Europa-Parlamentet og Rådet i fælleskab er blevet enige om – foreligger klart og tydeligt. Det samme gør den danske lovgivning ikke. Det skyldes langsommeligt fra Europa-Kommissionens side i arbejdet med gennemførelsesretsakterne.

Tobaksproducenternes medlemmer baserer deres omstilling på direktivteksten, som den foreligger.

Det er nemlig vores opfattelse, at et direktiv bør oversættes ordet og gnidningsfrit, så industrien, forhandlere og forbrugere påvirkes mindst muligt.

Derfor kan der også opstå udfordringer, hvis ikke der foretages en ordret direktivoversættelse.

Cigaretpakker skal ændres, og producenternes maskiner udskiftes. Det skal ske inden for en horisont, som sætter vores producenters leverandører på prøve – og under yderligere pres, hvis der opstår lovgivningsmæssig usikkerhed. Det ville i værste fald medføre flaskehalsproblemer og påvirke industriens muligheder for at leve op til direktivet.

Derfor skal der fra Tobaksproducenterne lyde en opfordring til snarlig og ikke mindst ordret gennemførsel af Tobaksvaredirektivet.

TP grafisk illu