Vores holdning til rygning

Rygning er sundhedsskadeligt. Rygning er vanedannende. Det står over enhver tvivl.  Med rygning følger en sundhedsmæssig risiko, og derfor mener Tobaksproducenterne, at rygning er forbeholdt voksne, der kender og forstår de risici, der er forbundet med rygning.

Rygning skal være et frit og oplyst valg for voksne, og derfor har producenterne også et ansvar for at fortælle om sine produkter, hvilket producenterne gør ved at involvere os med vores omgivelser for at fortælle om rygning og sundhed.

Tobaksproducenterne mener samtidig, at det er en fundamental ret, at voksne mennesker kan bestemme over deres eget liv. Bestemme over hvordan de indretter deres tilværelse. Voksne borgere skal på et frit og oplyst grundlag kunne anvende nydelsesprodukter – også selv om de er usunde.

Rygning - Det mener Tobaksproducenterne