Sundhed

 

Tobak er et lovligt, men kontroversielt produkt. Det er et nydelsesmiddel, men et nydelsesmiddel, som er forbundet med en række sundhedsmæssige risici. Derfor mener Tobaksproducenterne, at tobaksvarer bør være genstand for regulering på samme vilkår som andre nydelsesmidler for voksne.

Tobaksproducenterne mener, at voksne og oplyste borgere i et frit samfund bør have frihed til selv at vælge, om de vil ryge. Ingen bør anvende tobaksprodukter med mindre de kender og forstår de sundhedsrisici, der er forbundet med at anvende tobaksprodukter.

For Tobaksproducenterne er det vigtig at understrege vores position, hvad angår rygning og sundhed. Rygning kan være årsag til forskellige alvorlige og dødelige sygdomme. Det giver tobaksvirksomhederne et særligt ansvar i forhold til vores dialog med politikere og embedsværk.

Hverken forbrugere, virksomheder eller samfundet har interesse i, at lovgivningen sker som følge af tankeeksperimenter eller spekulation. Derfor insisterer Tobaksproducenterne på, at tobaksprodukter skal reguleres, men af lovgivning, der tager afsæt i videnskabelig dokumentation og evidente erfaringer.