Regulering og personlig frihed

 

Den politiske regulering, såvel i Bruxelles som på Christiansborg, har direkte indflydelse på vores hverdag. Derfor handler regulering – også af tobaksprodukter – om, hvordan vi ønsker at indrette vores samfund. Ønsker vi et samfund, hvor det er politikerne – enten i Bruxelles eller på Christiansborg – der tager ansvar for den enkeltes hverdag? Er det politikernes opgave at regulere, hvilken mad vi spiser? Hvor meget motion vi dyrker? Er det politikernes opgave at tage ansvaret for den enkelte borger?

Tobaksproducenterne mener, at forudsætningen for et velfungerende samfund er oplyste engagerede borgere. Men forudsætningen for et frit samfund er borgere, som kan tage frie og oplyste valg. Borgere som selv bestemmer, hvordan de indretter deres hverdag. Vi ønsker et samfund, hvor voksne og oplyste borgere kan bestemme over deres egen hverdag og kan tage frie valg velvidende, at det kan være usundt.