Spørgsmål og svar

Hvem er Tobaksproducenterne?

Tobaksproducenterne er en brancheforening for tobaksvirksomheder i Danmark. Vores medlemmer tæller British American Tobacco Denmark, Japan Tobacco International Denmark og Imperial Tobacco Denmark, som sammen repræsenterer 85 procent af det danske cigaretmarked

Vores formål

Tobaksproducenterne repræsenterer tobaksvirksomhederne og deres interesser på det danske marked.  Vi beskæftiger os med tobaksrelateret lovgiving, og vores formål er at stille viden og erfaringer til rådighed for politikere, beslutningstagere, medier og offentligheden generelt.

Er rygning sundhedsskadeligt?

Rygning er sundhedsskadeligt og rygning er vanedannende. Det er forbeholdt voksne, der kender og forstår de risici, der er forbundet med rygning. Det er med andre ord et voksenvalg

 IMG_3703

 


 Er rygning sundhedsskadelig

 

Hvorfor er cigaretter vanedannende?

Cigaretter er vanedannede, fordi de indeholder nikotin. I modsætningen til mange myter tilsætter vores medlemmer ikke nikotin til deres produkter. Fakta er at nikotin forekommer som en naturlig del af tobaksplanten.

Hvad synes I om rygeloven?

Det er vores holdning, at samfundet bør indrettes, så der i det offentlige rum tages hensyn til både rygere og ikke-rygere. Den balance tilgodeser rygeloven.


 

Er tobakslovgivningen rimelig?

Ja. Tobak er et nydelsesmiddel, som er både sundhedsskadeligt og vanedannende. Derfor skal det nøje reguleres og det er kun naturligt at der stilles høje krav til branchen. Men regulering af tobak – som alle andre produkter i øvrigt – bør være rimelig og baseret på fakta og evidens. Vi mener, at forudsætningen for et frit og åbent samfund er oplyste borgere, som har retten til at vælge selv – også velvidende, at det kan være usundt.

Giver Tobaksproducenterne partistøtte til de partier, som støtter jer?

Nej, Tobaksproducenterne giver ikke partistøtte – hverken til partierne eller kandidaterne. Men vi indgår altid gerne i dialog for at sikre rimelig lovgivning på tobaksområdet.

Hvad er det i cigaretterne, der gør folk afhængige

Cigarettens vej

Tobaksplante i blomst Vi tror, at den mest effektive regulering baserer sig på viden og fakta.
Rygning er sundhedsskadeligt. Rygning er vanedannende. De står over enhver tvivl.Det står vi ved, ligesom industrien står vagt om, at rygning er et voksenvalg og derfor forbeholdt voksne, der kender og forstår de risici, der er forbundet med rygning.

For at forstå hvordan en cigaret laves, har vi derfor lavet en oversigt – fra plante til produkt – som følger tobakkens rejse lige fra farmen til fabrikken og frem til forbrugeren.

Sådan laves en cigaret – fra plante til produkt

1) Tobak dyrkes ikke i Danmark – her er for koldt. Det meste af den tobak som anvendes i cigaretproduktion dyrkes i stedet i Brasilien, Zimbabwe, Indien og USA. Når tobakken har nået en højde på 1 1/2-2 meter, og bladene er modnet, høstes, tørres og pakkes den.

2) En cigaret består sjældent af én tobak – der findes mange forskellige sorter fra forskellige verdensdele. Derfor blandes tobakken. Blandingen sikrer, at cigarettens smag ikke påvirkes, hvis vejr for eksempel betyder, at en tobakssort et år har en lidt anden smag end den plejer.

3) Den blandede og fugtede tobak skæres, så den ligner den i cigaretten. Herefter affugtes den for at sikre, at tobakken ikke går til.

4) For at undgå yderligere udtørring samt finjustere smagen tilsættes blandingen enkelte ingredienser som sukker, lakrids og kakao. Nikotin tilsættes ikke – det stammer fra tobaksplanten.

5) Tobakken rulles i ét langt cigaretpapir, der løbende skæres til i den ønskede længde.

6) Filteret påsættes, og det korkfarvede papir vikles uden om – det holder filteret og cigaretten sammen.

Tobaksplante_blad