Om Tobaksproducenterne

Tobaksproducenterne er en brancheforening for tobaksvirksomheder i Danmark. Vi er et frit og åbent branchefælleskab, der repræsenterer tobaksvirksomheder. Det er vores opgave at samle interesser og erfaringer for tobaksvirksomheder i Danmark.

Vores formål er at stille viden og erfaringer til rådighed for politikere, beslutningstagere, medier og offentligheden generelt. Vores medlemmer tæller British American Tobacco Denmark, Japan Tobacco International Denmark og Imperial Tobacco Denmark, som sammen repræsenterer 85 procent af det danske cigaretmarked.

Brancheforeningen skaber en fælles indgang for politikere, medier og andre til viden, erfaringer og holdninger om tobaksrelaterede spørgsmål. Vores kendskab til tobaksprodukter, danske tobaksforbrugere og tobaksmarkedet gør os i stand, til sammen med flere, at levere den viden, der skal til for at indrette en hensigtsmæssig lovgivning til gavn for samfundet og forbrugerne.

Hvad laver tobaksproducenterne?

Tobaksproducenterne repræsenterer og organiserer tobaksvirksomheder i Danmark. Vi er i dialog med de beslutningstagere, der sætter rammerne for salg og anvendelse af tobaksprodukter i Danmark. Vi betragter det som vores opgave at løfte deres viden om tobaksprodukter, tobaksmarkedet og de danske tobaksforbrugere på en sådan måde, at lovgivningen bliver udviklet på et så oplyst grundlag som muligt.

Som brancheforening samler og repræsenterer vi interesser for tobaksvirksomheder i Danmark. Virksomhederne har eksempelvis en interesse i, at salget af tobak blive drevet af lovlige virksomheder, der respekterer den danske lovgivning frem for den illegale handel med smuglercigaretter. Virksomhederne har ligeledes en interesse i, at lovgivningen bliver gennemført på et så oplyst grundlag som muligt, så tobakslovgivningen ikke bliver genstand for symbollovgivning.

En væsentlig del af Tobaksproducenternes arbejde går derfor ud på, at indsamle ny viden om tobaksprodukter, tobaksmarkedet og de danske tobaksforbrugere. Vi gennemfører analyser og undersøgelser med det formål, at stille denne viden til rådighed for danske beslutningstagere.

Som brancheforening har vi nogle klare holdninger til, hvordan vi kan indrette vores samfund. Vores produkter påvirker samfundet, og derfor har vi også et ansvar over for vores omgivelser. Vi involverer os derfor i debatter og diskussioner, hvor viden, erfaringer og holdninger om tobaksprodukter har en relevans.

Ansvar

Forbrug af tobaksprodukter er forbundet med sundhedsmæssige risici, og derfor mener vi, at tobak skal være genstand for regulering. For os er det afgørende, at det skal være dokumenteret, at reguleringen virker og opfylder det erklærede mål.

Som repræsentant for tobaksvirksomhederne har vi ansvar over for det samfund, som vi er en del af. Vi skal informere om den sundhedsmæssige risiko, der er forbundet med at anvende tobaksprodukter, og vi skal stille vores viden og erfaring til rådighed for politikere og andre, så lovgivningen sker på så oplyst grundlag som muligt. Derfor mener vi ligeledes, at vi har et ansvar for at involvere os i offentlige debatter og diskussioner, hvor viden og holdninger om tobaksmarkedet er relevant.

Vi anser det for ansvarligt at gå i dialog med de personer, som har indflydelse på udformningen af lovgivning på tobaksområdet. Vores mål er at bidrage til, at der udformes fornuftige og afbalancerede politikker, som alle parter kan være tilfredse med.

Kontakt os

Tobaksproducenterne
Rådhuspladsen 16,
1550 København V

Kontakt direktør Maria Krüger Torp
Tlf. 26 25 62 30
maria.torp@tobaksproducenterne.dk

Læs vores seneste årsrapporter

Hent årsrapport for 2016

Hent årsrapport for 2015